Aina (42) hadde ikke jogget på ti år. Slik fant hun glede i å løpe langt.