I 2019 brukte nordmenn 600 millioner kroner på PT. For Tina Oldervoll (33) var ikke pris det viktigste.

foto