Studie om musklenes minne vekker oppsikt. Magne Lund-Hansen (31) «lekte» skadet for å gi forskerne nye svar.