Vi kan lære mye av hvordan griser spiser, mener flere. Foto: Bjørge, Stein

Spis som «Nasse», få buksen til å passe?

Grisen har et ufortjent dårlig rykte, mener forsker. Faktisk kan disse «svina» være et viktig ledd i kampen mot overvekt, hevdes det.