Slik har familien snudd koronasituasjonen til noe positivt for egen helse