For fem og ett halvt år siden gikk Heidi Rosander (51) fra å være fysisk inaktiv til å begynne med to gåturer ukentlig. Det fikk hun stor effekt av. For fem og ett halvt år siden gikk Heidi Rosander (51) fra å være fysisk inaktiv til å begynne med to gåturer ukentlig. Det fikk hun stor effekt av. Foto: Kristin Ellefsen

Er du fysisk inaktiv, kan bare litt trening gi stor effekt. Heidi Rosander (51) begynte å gå tur to ganger i uken.