Psykolog: Mange gjør denne feilen når de vil bli bedre likt