Astrid Sletteng Rønning møter mange med dårlig samvittighet. Slik hjelper hun dem i gang med treningen.