Knaser, knepper eller knirker knærne dine? Kun i disse tilfellene kan lyder fra ledd gi grunn for bekymring.