Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

foto