Hvordan barn leker påvirker hvordan de blir som voksne, viser forskning. Dette kan foreldre gjøre.