foto

Storycard gruppe test

Hadde det ikke vært for morfar Bjørn Arthur Hansen (80), hadde ikke Aline Røed-Haga (17) begynt å jogge. Nå har de jogget sammen nesten hver uke i seks år.