foto
Mens mange fortsatt sover, er Marius Jakobsen på trening. Foto: Ronja Sagstuen Larsen

Men har tidspunktet du trener noe å si for effekten?