Da fami­lien kuttet i lettbrus og annen mat med mye tilset­nings­stoffer, forsvant magepro­blemene. Nå vekker ny studie oppsikt.