Forsker mener joggernes status har endret seg. John Roar (49) etterlyser gjensidig respekt.