Handler du for mer enn dette beløpet i utlandet, bør du vite om disse tollreglene.

Å føre varer inn i landet i strid med tollreglene, kan få konsekvenser du kanskje ikke visste om.