• Vefsna er en stor elv med en vannføring i fiskesesongen på mellom 80 og 200 m3 i sekundet. I flomperioder er det ikke uvanlig at det er over 1000 m3/sek.

Endelig laksefiske igjen

Fiskere i Vefsna kan endelig juble. Laksen er tilbake i Nordlands største vassdrag.