SAS-streiken: Hvilke rettigheter har du ved flystreik?

– Det er viktig å merke seg at et streikevarsel ikke utløser rettigheter.