• Bildet er fra Amagasinets reportasje om Airbnb-leiligheter i utlandet. FOTO: Privat

Om gjesten raserer leiligheten din med vilje, gjelder ikke Airbnbs forsikring. Dette bør du vite før du bruker tjenesten.

På nettsiden sin forteller Airbnb om forsikringer med dekning opptil 8,5 millioner kroner. Men det er flere unntak du bør være oppmerksom på.