Håndbagasje som får plass under setet, er fortsatt gratis.

– De som ønsker å ha med seg en liten trillekoffert som legges i bagasjehyllen, kan betale litt ekstra for dette eller velge en annen billettype, sier leder for produktutvikling Cecilie Nybø Carlsen i Norwegian.

Prisen på håndbagasje som skal ligge i bagasjehylle, varierer avhengig av flyging. For innenlandsflyginger og innen Skandinavia må man betale 50 kroner, mens man betaler 90 kroner for interkontinentale reiser.

Endringene innebærer også at håndbagasjen som alle kunder kan ha med seg, kan være noe større enn tidligere. Kunder med fleksibel billett kan dessuten ha med seg 15 kilo i stedet for 10 kilo håndbagasje. I tillegg økes vektbegrensningen på innsjekket bagasje fra 20 til 23 kilo.

Reglene trer i kraft 23. januar. Billetter kjøpt før dette, påvirkes ikke av regelendringen.