Bli med på gåtur inn i de dype skoger

Finnskogrunden byr på et uforglemmelig tverrsnitt av regionens landskap, historie og kulturminner. Vi snøret turskoene og vandret i tre dager rundt innsjøen Møkeren.

Mange av Finnskogrundens historiske torp er oaser av artsmangfold. Her finner du en rekke vekster du sjelden ser i et moderne kulturlandskap. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland