Dette er vi mest engstelige for når vi flyr. Men er det grunn til å være redd? Vi har spurt ekspertene.

Hvor stor er egentlig risikoen for å omkomme i en flyulykke, og hvor farlig er turbulens?