Slik gikk det da jeg skulle bestille togbilletter fra Oslo til Berlin

Hvor får man oversikt over rutene? Hva er beste alternativ? Å finne svaret krever nesten en doktorgrad i samferdselskunnskap.