Stopper du opp ved byggeplasser for å se på anleggsmaskinene? I Sverige kan du kjøre dem

BÖRLANGE: Vi dro til Sverige og leide en gravemaskin.