Både norske og danske undersøkelser viser at piloter ofte er slitne, trøtte og gjør feilvuderinger på jobb. Over halvparten har også sovnet i cockpit.

I dag ble også en lignende undersøkelse utført for Svensk Pilotförening lagt frem, og den viser samme skremmende resultater. Hele 80 prosent av pilotene mener at arbeidspresset tærer på flysikkerheten, og hele 70 prosent opplyser å ha gjort feil i cockpit som følge av trøtthet.

Også i Sverige har over halvparten av pilotene sovnet ufrivillig under en flyvning.

Når man tolker resultatene fra de tre rappportene, så kan man kan med andre ord konkludere med at skandinaviske piloter er farlig trøtte på jobb, ifølge Norsk Flygerfobund.

EU ønsker likevel en ytterligere liberalisering av pilotenes arbeidstid, og forbundet frykter at det vil gå på flysikkerheten løs.

Lov å sove

Norsk Flygerforbund jobber mye med problemstillinger rundt trøtte piloter som ikke får nok søvn, og er ikke imponerte over dagens regelverk og praksis.

— Vi opplever nå at det er større press enn før på å jobbe mer og hvile mindre, noe som fører til at piloter blir trøtte og sovner på jobb. Dette er en trussel mot flysikkerheten, sier Aleksander Wasland, nestleder i Norsk Flygerforbund.

Han forteller at det er viktig å skille mellom kontrollert og ikke kontrollert hvile blant piloter. Det er nemlig lov for piloter å sove på både kort- og langdistanseflyvninger, såkalt kontrollert hvile, så lenge dette er avtalt og klargjort med den andre piloten. Man kan sove fra fem minutter til flere timer, alt ettersom hvilken flyvning det gjelder.

— Dette er ikke problematisk, men strengt nødvendig. At piloter sover på senger eller tar seg en pause på businessklasse på lange flyvninger, er helt vanlig. De andre pilotene er trent opp til å klare alle arbeidsoppgaver alene, sier Wasland.

— Nok er nok

Wasland er derimot bekymret for at pilotene dupper av fordi de er slitne, uten å klargjøre dette med kollega.

En undersøkelse som NRK utførte tidligere i år blant SAS og Norwegians piloter, viste at ni av ti piloter har kjent seg så slitne at de ikke burde sittet i en cockpit. I tillegg opplyste halvparten av pilotene at de hadde sovnet i cockpit uten at dette var avtalt med kollegaen.

— Pilotene sier at de er trøtte og slitne, og flere opplyser at de har opplevd hendelser eller nesten-hendelser fordi de selv eller kollegaen i cockpiten deres har vært trøtte. Man blir hele tiden presset til å jobbe lengre med mindre hvile, og nå har vi fått nok, sier Wasland.

Det er større press enn før på å jobbe mer og hvile mindre, noe som fører til at piloter blir trøtte og sovner på jobb. Dette er en trussel mot flysikkerheten.

Aleksander Wasland, Norsk Flygerforbund

Åtte av ti piloter har gjort feil

Pilotene selv mener at de europeiske arbeidstidsbestemmelsene og arbeidsdagene på opp mot 13 timer eller mer er for lange.

Og åtte av ti piloter sier de har gjort feil i cockpit som direkte konsekvens av fatigue, en tilstand som beskrives som trøtthet, utmattethet, kraftløshet, konsentrasjonsvansker og mangel på motivasjon. Svikt i hukommelsen er også vanlig.

— I dag er det slik at en normal arbeidsdag ofte ligger på opp mot 13 timer, men i spesielle tilfeller har man lov til å jobbe opp mot 15. Nå foreslår attpåtil EU en ytterligere liberalisering. Så arbeidsdagene er altfor lange, sier Wasland.

Slik det er i dag så er piloter unntatt fra Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Pilotene har også et ansvar

Norwegian mener at trøtte piloter og flysikkerhet er problemstillinger som det er viktig å ha fokus på. Flere må ta ansvar for at piloter ikke kommer søvnige på jobb.

— Hos oss er noen dager lengre enn andre for pilotene også, alt ettersom hva slags flyvning de har den dagen. Derfor er viktig at pilotene selv sier ifra hvis de føler seg trøtte eller slitne, sier Anne- Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør i Norwegian,

I Norwegian har pilotene en ordning som innebærer 5 dager på jobb og 4 dager fri. Det er en avtale som pilotene selv har ønsket og forhandlet frem. Skånvik mener at det er et tredelt ansvar at piloter ikke sovner på jobb.

- Først og fremst så må myndighetene legge til rette for et regelverk som ivaretar hensynet til flysikkerheten, og vi som selskap må ha gode rutiner for å følge opp regelverket. I tillegg så har pilotene selv ansvar for å komme uthvilt på jobb , sier hun.

Skånvik vil ikke si noe om EUs foreslåtte liberalisering av reglene før endringene foreligger, men sier at Norwegian alltid vil følge de reglene og retningslinjene som kommer og at det er bra med et felles og internasjonalt regelverk. Forutsetningen er selvsagt at regelverket ivaretar flysikkerheten.

SAS under myndighetskravet

I SAS er trøtthet blant piloter et seriøst tema som det jobbes kontinuerlig med.

— I SAS er arbeidstidsbestemmelsene, altså den øvre grensen for hvor lenge en pilot kan fly sammenhengende, langt lavere enn den grensen som myndighetene har satt. Dette er regulert i kollektivavtalen mellom SAS og våre piloter, sier Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS.

Likevel er utslitte og trøtte piloter en alvorlig problemstilling som de hele tiden følger med på, ifølge Johansen.

Få de siste reisenyhetene på Facebook:

Aftenposten REISE, BT REISE,REISE-Adressa

Følg oss på Twitter:

@aft_reise