MELLOM NY OG GAMMEL: Taubanen som frakter passasjer mellom «nye» og gamle Zagreb, er verdens korteste, med bare 66 meter fra start til ende. Banen ble tatt i bruk i 1890 og var dampdrevet i nesten 50 år. Den er også verdens tryggeste form for kollektiv transport, med null ulykker i løpet av over 100 års drift.  MELLOM NY OG GAMMEL: Taubanen som frakter passasjer mellom «nye» og gamle Zagreb, er verdens korteste, med bare 66 meter fra start til ende. Banen ble tatt i bruk i 1890 og var dampdrevet i nesten 50 år. Den er også verdens tryggeste form for kollektiv transport, med null ulykker i løpet av over 100 års drift. Foto: Axel Munthe-Kaas Hærland

En begynnerguide til Zagreb