Siden 1990 er nesten halvparten av utenlandstogene fra Oslo blitt borte