15. desember endrer Vy togrutene Oslo og Göteborg. Det er en gladnyhet at det settes opp et fjerde tog mellom byene. Dagens første tog skal gå én time tidligere enn nå.

Men: Dagen før fremskynder Øresundstog sine avganger til København med 10–15 minutter.

Resultatet er at nordmenn som kommer fra Oslo, kan se toget videre til København forlate perrongen omtrent samtidig som de ankommer Göteborg.

– Det beviser jo at togoperatørene ikke snakker sammen. Og det fører til et dårligere togtilbud for dem som skal reise langt, sier en oppgitt Kristian Skjellum Aas.

Han er en av moderatorene på den populære Facebook-gruppen «Togferie», der folk deler kunnskap og opplevelser fra togreiser. Nyheten om tidsendringene ble møtt med skuffelse blant flere medlemmer i gruppen.

Flere faktorer spiller inn

Denne skuffelsen er nådd frem til Vy, som har fått tilbakemeldinger på at korrespondansen med tog videre fra Göteborg ikke er god nok, ifølge Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy.

Enkelte mener det er positivt med lengre overgangstider, da det ved eventuelle forsinkelser kan bli utfordrende med korte overgangstider.

Vy får nå fire avganger mellom byene, i begge retninger. De klarer nok ikke å møte alle behovene for direkte korrespondanse, informerer kommunikasjonssjefen.

– Vi har kommunikasjon med andre operatører, men det er også flere forhold som legger føringer for hvordan vi best kan sette sammen et rutetilbud, skriver Scholz i en e-post.

Blant disse forholdene nevner hun øvrig togtrafikk i Norge og arbeid på togsporene.

– Göteborg-togene er en forlengelse av de ordinære togene som går mellom Oslo og Halden. Derfor kan vi ikke endre rutetidene uten videre.

I dag har man mellom 10 og 15 minutter på å hoppe videre på Øresundstogs rute til København. Etter ruteendringene rekker man ikke det. Foto: Olav Olsen

Utenfor operatørenes kontroll

Øresundtogs rute mellom Göteborg og København endres på grunn av arbeidet med å legge dobbeltspor sør for Göteborg. Dette fører til lengre kjøretider. Derfor drar togene 15 minutter tidligere fra og til den svenske byen.

Scholz nevner at det finnes andre muligheter for å komme seg til København. Når rutetidene passer, kan man blant annet ta SJs «snabbtåg» mellom Göteborg, Malmö og København.

Skjellum Aas har forståelse for at dette er utenfor Vys kontroll. Han mener likevel det burde vært en tydeligere dialog mellom operatørene og at det svenske Trafikverket burde vært i kontakt med jernbanemyndighetene i Norge.

Øresundstog sier de har vært i kontakt med Vy, men det har lite å si når rutetidsendringen er utenfor deres kontroll.

– Vi er tvunget å innrette oss etter endringene Trafikverket pålegger oss. Vi kan ikke kjøre på jernbanen når det ikke er plass, forteller Anders Engsel, kommunikasjonssjef i Øresundstog.