Reisepanelet: – Vi har lært av pakkeblemmer opp igjennom årene