Ingeborg Lindheim har 100 år gamle pæretrær i hagen på Gvarv. De lager eksotiske gråpærer, som selvsagt brukes i produksjonen på gården. Ingeborg Lindheim har 100 år gamle pæretrær i hagen på Gvarv. De lager eksotiske gråpærer, som selvsagt brukes i produksjonen på gården. Foto: Camilla Flaatten

Nå tar de opp kampen med Hardanger: Reis på sidersafari i Telemark