Det snikes mye på NSBs tog.

I løpet av et år utstedes det om lag 11.000 gebyrer på landsbasis. Tallet øker med antall kontroller, ifølge NSB.

Nå skal flere togsnylterne til livs.

Vil ta snikerne

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby, forteller at snikprosenten er så høy som fem prosent på noen av banestrekningene. Snikprosenten beregnes i forhold til antall kontrollerte passasjerer.

Den høyeste snikprosenten er på strekningen Asker til Lillestrøm.

På denne strekningen er det cirka 750.000 reisende i måneden. Det vil si at NSB beregner at 37.500 personer sniker på toget akkurat her hver måned.

— Vi har en snikkampanje i år som skal støtte opp om det enkle prinsipp at hvis du reiser med NSB sine tog, må du betale for deg, sier Lundeby.

— I betjent vogn betaler kundene for seg hos konduktøren og i ubetjent vogn er det basert på at kundene som sitter der har gjort opp for sin reise på forhånd. For å sikre at dette skjer, gjennomfører vi kontroller etter samme prinsipper som T-banen, sier han.

Flere kontrollører

Måten NSB vil redusere snikingen på, er flere kontroller i ubetjente vogner. Det er her hovedvekten av de som prøver å få seg en gratistur, setter seg uten å ha løst eller validert billett.

— Vi har i dag et kontrollkorps på drøyt 40 årsverk som kontrollerer ubetjente vogner gjennom hele driftsdøgnet. Fra høsten av øker NSB bemanningen av kontrollørkorpset til 65 årsverk, sier Lundeby.

NSB gjennomfører kontinuerlig kost- og nyttevurderinger knyttet til dimensjonering av kontroller satt opp mot kostnaden knyttet til gjennomføring av disse og det antatte inntektstapet.

Holdninger og bedre løsninger

— Grunnleggende jobber vi med holdninger, men også for å utvikle systemet og tilgjenglige betalingsløsninger. Det skal bli enklere for våre reisende å gjøre opp for seg.

NSB har nå under utvikling en betalingsløsning på mobil, som i fremtiden skal gjøre det enda enklere å kjøpe billetter.

Få de siste reisenyhetene på Facebook:

Aftenposten REISE,BT REISE,REISE-Adressa