Norge har fått et enda mektigere pass. Derfor er det viktig.