Han har lite utdanning, men mye erfaring. Hvordan får han seg jobb?

Han har mye jobberfaring, men lite formell utdanning å vise til. Bør han satse som gründer i stedet?