Thora Helene Støren (33) har kjent på «produktivitetsangst». Her er åtte tips for å bygge tillit på hjemmekontoret.