FLYTTET TIL BYGD MED 800 INNBYGGERE: – Vi har begge tidligere bodd i utlandet i flere år, og det ville vi ikke nå. Vi tente også på tanken om å bo et lite sted, fordi det er noe vi aldri har gjort, sier Karianne Munch-Ellingsen og venninnen Line Hesby Nessa. Svaret fant de i Sigerfjord i Nordland.  FLYTTET TIL BYGD MED 800 INNBYGGERE: – Vi har begge tidligere bodd i utlandet i flere år, og det ville vi ikke nå. Vi tente også på tanken om å bo et lite sted, fordi det er noe vi aldri har gjort, sier Karianne Munch-Ellingsen og venninnen Line Hesby Nessa. Svaret fant de i Sigerfjord i Nordland. Foto: Privat

De sa opp jobben og flyttet til bygd med 800 innbyggere: – Flere bør ta sjansen, mener forsker