Tone Olsen Nor har et sterkt engasjement for å se den enkeltes ressurser og vil gi flest mulig anledning til å bidra i samfunnet. Likevel ser hun at hun ikke kan hjelpe alle. – Jeg har en evig optimisme, men det nytter ikke hvis man ikke vil ha en livsendring selv, sier hun. Tone Olsen Nor har et sterkt engasjement for å se den enkeltes ressurser og vil gi flest mulig anledning til å bidra i samfunnet. Likevel ser hun at hun ikke kan hjelpe alle. – Jeg har en evig optimisme, men det nytter ikke hvis man ikke vil ha en livsendring selv, sier hun. Foto: Kristin Ellefsen

– 75 prosent av det vi gjør handler om å bygge mennesker. Det er ikke vanskelig å lære seg jobben når det andre er på plass