Åshild Espeland har både e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner. Fordelen med video er at hun fanger opp pasientens kroppsspråk. Her demonstrerer hun hvordan en videokonsultasjon foregår, for anledningen med sønnen Didrik Espeland på skjermen. Åshild Espeland har både e-konsultasjoner, telefonkonsultasjoner og videokonsultasjoner. Fordelen med video er at hun fanger opp pasientens kroppsspråk. Her demonstrerer hun hvordan en videokonsultasjon foregår, for anledningen med sønnen Didrik Espeland på skjermen. Foto: Kristin Ellefsen

Fastlege Åshild Espeland møter pasientene digitalt: – Det er mer som kan gjøres digitalt enn jeg trodde