Mange studenter gjør en klassisk feil. Tre steg for å lære bedre.