Kan sjefen bestemme når du skal ha ferie? Eksperten har et overraskende svar.