Ingrid Bergtun (32) sluttet som lærer for å satse på hobbyen