• Han hadde hørt av flere venner at det kunne lønne seg. Nå har Joar Kavli også bestemt seg for å ta ut tidlig pensjon. FOTO: Siri Øverland Eriksen

Joar Kavli velger å ta ut tidlig pensjon samtidig som han jobber fullt. Det kan lønne seg.

Disse faktorene avgjør om du bør ta ut tidlig eller sen pensjon.