Han føler seg skviset ut fra jobben. Det farligste han kan gjøre, er å forholde seg passiv, sier eksperten.