Skal jeg fortelle sjefen om misnøyen blant kollegene før jeg slutter?