Har man krav på fri fra jobb når det er streik i barnehage eller skole?