De pleide å ha årlig medar­beider­samtale. Da bedriften kuttet det ut, skjedde det noe med sykefra­været

På ett år gikk sykefraværet i bedriften ned fra 8,4 prosent til 2,3 prosent. Dette mener de er årsaken.