– Man får jo lyst til å ta de gutta! Man får lyst på vegne av alle de kvinnene som blir trykt ned