• Jane Eilertsen (17), (midten) Vegard Haugland (17) og (t.h) Marcus Pollestad Thu (16) er elever ved Byremo videregående skole. De mener det er på tide å revurdere ordningen for orden- og oppførselskarakterer – kanskje til og med slutte helt med dette. Her sammen med rektor Jan Telhaug. FOTO: Jacob Buchard

– Karakterene i orden og oppførsel er helt meningsløse

Det er på tide å ta et oppgjør med ordningen hvor man gir elever på ungdomsskole og videregående skole karakter i orden og oppførsel, mener skoleeksperter.