AGDER: - Det overordna bildet er at det er veldig fullt på skolene i Kristiansand og Grimstad, og delvis i Arendal. Noen skoler har passe antall plasser i forhold til elever, mens andre har mange ledige plasser, sier Anne Synnøve Sundsteigen, avdelingsleder for inntak og elevtjenester i Agder fylkeskommune.

Det betyr at en elev med dårlige karakterer i Kristiansand kan ha større problemer med å komme inn på det han ønsker enn en elev i andre deler av Agder med samme karakterer.

– En elev med lav poengsum kan ha større valgmuligheter i distriktene enn i pressområdene Kristiansand og Grimstad.

930 tomme plasser

Av alle skolene i Agder, er Dahlske videregående i Grimstad og KKG de skolene som er fullest. Andre, som for eksempel Setesdal og Søgne, har mye ledig. Totalt er 930 plasser på de videregående skolene tomme.

Ifølge en utregning presentert for politikerne før jul, koster det 100 millioner kroner årlig.

De neste årene kommer det en ny fagskole i Grimstad og en ny videregående skole i Søgne, som åpner høsten 2024. Det vil trolig lette presset på skolene i Kristiansand.

Flest elever får førsteønsket

Når det er sagt, er det ikke krisestemning når det gjelder å få ønsket sitt oppfylt i Agder. Langt fra.

– Agder er det fylket der flest elever får førsteønsket sitt oppfylt. Det har vi vært i flere år, så vi har god statistikk, sier Sundsteigen.

90,6 prosent av de 11.112 ungdommene som søkte videregående opplæring i fjor, fikk førsteønsket sitt innfridd.

88,7 av de som søkte vg1 fikk førsteønsket sitt.

I inneværende skoleår er det Idrettsfag ved KKG og studiespesialisering ved Dahlske videregående skole som merket seg ut med høyest karakterkrav for å komme inn.

Se oversikten:

Presisering: Oversikten i elevtallsframskrivningene fra fylkeskommunen er basert på elever mellom 16-18 år.

Andel ledige skoleplasser gjelder for skolene totalt inneværende skoleår.

Dahlske videregående er nesten helt full. Foto: Agder fylkeskommune

Dahlske videregående skole

Har 676 elever i år, ventes å ha 744 i 2027 og 720 i 2030. (16–18 år)

Bare én prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Denne skolen er størst i Agder, og nesten full. Foto: Tore André Baardsen

Kristiansand katedralskole Gimle (KKG)

Har 1392 elever dette skoleåret. Elevtallet er ventet å øke til 1622 i 2027, før det synker til 1588 i 2030. (16–18 år)

Skolen har fire prosent ledige skoleplasser totalt .

Kvadraturen videregående skole Foto: Agder fylkeskommune

Kvadraturen videregående skole

Har 765 elever i år. Dette er ventet å øke til 891 i 2027, før det går ned til 871 i 2030. (16–18 år)

Seks prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Som de andre bynære skolene i Kristiansand, har Vågsbygd videregående få ledige plasser. Foto: Tormod Flem Vegge

Vågsbygd videregående skole

Har 546 elever i år. Det er ventet at tallet øker til 629 elever i 2027, før det synker til 615 i 2030. (16–18 år)

Seks prosent av plassene totalt er ledige.

Arendal videregående skole Foto: Agder fylkeskommune

Arendal videregående skole

Har 609 elever nå, og regner med å få 674 i 2026/27. Det vil trolig synke igjen til 635 i 2030. (16–18 år)

Åtte prosent av plassene totalt er ledige.

Tangen videregående har noen ledige plasser. Foto: Reidar Kollstad

Tangen videregående skole

Har 901 elever i år. Dette ventes å øke til 1042 i 2028, før det synker noe, til 1020 i 2030. (16–18 år)

Skolen har åtte prosent ledige plasser totalt .

Ni prosent av plassene ved Byremo videregående er ledige. Foto: Martinsen, Jarle

Byremo videregående skole

Har 142 elever dette skoleåret. Elevtallet er ventet å synke fram til 2030, da de regner med å ha 133 elever. (16–18 år)

Ni prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Sam Eyde videregående er landsdelens nest største skole.

Sam Eyde videregående skole

Har 1075 elever i år og ventes å ha 1198 i 2027, før det faller til 1135 i 2030. (16–18 år)

Ni prosent av plassene totalt er ledige.

Eilert Sundt videregående skole, avdeling Lyngdal Foto: Agder fylkeskommune

Eilert Sundt videregående skole

Skolen har 385 elever dette skoleåret. Toppen er ventet å komme i 2026, med 402 elever, før tallet synker til 355 i 2030. (16–18 år)

Ti prosent av skoleplassene totalt er ledige.

11 prosent av plassene på Mandal videregående er ledige. Foto: Jarle R. Martinsen

Mandal videregående skole

Har 653 elever i år og ventes å ha 674 i 2026. Deretter synker tallet til 607 i 2030. (16–18 år)

11 prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Vennesla videregående skole Foto: Kjetil Jossang / kjetil@fotominn

Vennesla videregående skole

Har 290 elever dette skoleåret. Elevtallet øker til 351 i 2029 og går ned til 344 i 2030. (16–18 år)

15 prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Foto: Arkiv/Rebecca Trondsen

Lillesand videregående skole

Har 311 elever dette skoleåret. Det er ventet å øke til 373 i 2028, og synke igjen til 350 i 2030. (16–18 år)

17 prosent av plassene totalt er ledige.

Foto: Tor Witzøe

Flekkefjord videregående skole

Har 389 elever dette skoleåret, og er ventet å ha 407 i 2027. Deretter synker antallet til 355 i 2030. (16–18 år)

18 prosent av skoleplassene totalt er ledige.

Søgne videregående skole Foto: Agder fylkeskommune

Søgne videregående skole - nåværende skole med naturbruk

Har 67 elever dette skoleåret, ventes å ha 78 elever i 2027 og 2028, før det synker til 76 i 2030. (16–18 år)

22 prosent av skoleplassene totalt er ledige.

*Ny videregående skole i Søgne åpner høsten 2024. Tallene her gjelder dagens skole.

Setesdal videregående skole, avdeling Valle. Foto: Picasa/Agder fylkeskommune

Setesdal vidaregåande skule

Har 184 elever i år. Det er ventet å øke til 214 i 2027 og synke igjen til 204 i 2030. (16–18 år)

23 prosent av plassene totalt er ledige.

Sirdal videregående skole Foto: Kjetil Jossang / kjetil@fotominn

Sirdal videregående skole

Har 19 elever i år. Det er ventet at det vil gå 22 her i 2027 og 2028, før det minker med én elev til 21 i 2030. (16–18 år)

42 prosent av skoleplassene er ledige. Det er mest i Agder, men Sundsteigen påpeker at dette skyldes korona. Mange av elevene som hadde fått plass, ville ikke begynne, siden de kommer fra andre steder i landet og bor på internat.

*Risør og Tvedestrand videregående er ikke med i oversikten.