Blogg

Hjemmekontor - hvilke regler gjelder?

foto
Før en beslutning om hjemmekontor tas, bør det gjennomføres en vurdering av behovet. Formålet bør være å kartlegge om bedriften er tjent med en slik løsning, samt å kartlegge hvilke ønsker arbeidstakerne har. Foto: Shutterstock