Ofte er det heller ingen sammenheng mellom medisinske funn og smertene. Ved kroniske smerter må seksuell aktivitet ofte planlegges og det må tilrettelegges med riktig romtemperatur, godt underlag og stillinger som ikke genererer smerter.

Noen pasienter kan oppleve smertelindring når de oppnår orgasme fordi det blant annet frigir endorfiner i hjernen og blodbanen.

Sykdom påvirker seksualiteten

Hjerte- og karsykdom påvirker også seksualiteten, og mange menn med hjertesykdom kan oppleve utfordringer med ereksjon.

Menn som opplever uforklarlig reisningsbesvær bør ta en samtale med legen om dette, fordi det kan være symptom på hjerte- og karlidelse.

Menn bør også være oppmerksomme på sitt såkalte «morrabrød», det kan være tidlig tegn på sykdom når det forsvinner. Hjertesyke kvinner kan ha utfordringer med energikrevende samleiestillinger, og nedsatt blodgjennomstrømming i vagina kan gi tørr skjede. Dette kan igjen gi smerter ved samleie og hemme orgasmen.

Anne Marie Pile er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i tiltak mot vold i nære relasjoner, og sexologisk rådgiver fra UiA. Hun har også studert journalistikk. Ansatt i Kristiansand kommune i Enhet for Livsmestring, ambulerende oppfølgingsteam Vågsbygd. Hver femte uke skriver hun i Fædrelandsvennen. Foto: Damares Stenbakk / Fædrelandsvennen

Hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt er seksuelle problemer hyppigere enn hos friske. Videre er det en del medisiner som kan påvirke seksualfunksjonen negativt. Mange kan også bli redde for at samleie kan være farlig, men et normalt samleie er ikke en større fysisk belastning enn lett husarbeid.

Vanligst hos kvinner

Lichen sclerosus (LS) er en kronisk hudsykdom som kan gi plager i kjønnsorganet hos både kvinner og menn. Sykdommen er vanligst hos kvinner.

Huden på resten av kroppen er sjeldent angrepet. Dette er en autoimmun tilstand (kronisk betennelsestilstand).

Huden på kjønnsorganet kan bli tynn som sigarettpapir og smertene beskrives som kløende og brennende. Samleie kan være svært smertefullt og en kan lett få blødninger i den tynne huden. Symptomene kan forveksles med soppinfeksjon og det er derfor viktig å gå til legen om man opplever slike plager.

Dette er ikke en smittsom sykdom og det er svært viktig å få behandling tidlig i forløpet. Målet med behandlingen er å lindre plager, stoppe forverring og forhindre arrdannelse. Den mest effektive behandlingen er sterke kortisonkremer brukt i perioder over lang tid. I verste fall kan en få sammenvoksinger i vevet og det er derfor svært viktig å oppdage sykdommen så tidlig som mulig.

Alvorlige sykdommer

Kreft og andre alvorlige sykdommer kan påvirke direkte i form av skader på genitale nerver. Indirekte påvirkes seksualiteten av for eksempel skader på kroppen, som kan påvirke den mentale helsen i form av angst, avmakt, nedsatt selvfølelse og «body image» forstyrrelser. Dette vil igjen påvirke lysten til å inngå i intime aktiviteter.

Når den ene parten i et forhold får alvorlig sykdom, endrer også maktbalansen seg, arbeidsfordelingen endres og seksualiteten endres. Den syke kan bli redd for å ikke klare å tilfredsstille sin partner og den friske ønsker ikke å presse den som er syk.

Slik sklir man fra hverandre og gradvis kan nærheten og fortroligheten forsvinne. Den syke kan føle seg maktesløs og som en byrde og den friske kan føle seg skyldig og utestengt.

Nærhet

Når vi snakker om seksualitet har vi en tendens til å tenke at det handler om samleiehyppighet, men det er heldigvis langt mer enn det. Det er også nærhet, det å bli tatt på, holdt rundt og oppleve at man ikke er alene i verden.

Ved hudkontakt produserer også kroppen de hormonene som gjør oss godt. Vi bør tilstrebe å ha et godt seksualliv fordi det er helsefremmende.

De gode bivirkningene står nemlig i kø, la meg bare kort nevne:

  • Beskyttelse mot hjerte- og karlidelser, diabetes og visse krefttyper.

  • Symptomlindring ved menstruasjon, smertelindring, bedre søvn, økt livsglede, selvverd og trivsel.

  • Større mening med livet, mer positivt kroppsbilde og mindre depresjon og angst.

  • Pluss en del flere gode ting, som at parforholdet styrkes og man blir mer sosial.